Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Lottirose Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(cégjegyzékszám: Cg. 01-09-356060; székhely: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.; adószám:

27901148-1-42; statisztikai számjel: 27901148-7729-113-01, a továbbiakban: Szolgáltató) által

üzemeltetett Flora MiniGroup (http://floraminiwash.com/ )  szolgáltatásai igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a honlapon történő jelentkezés és vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: http://floraminiwash.com 

Szolgálatói adatok:

 • Lottirose Szolgáltató Kft.
 • Székhelye / levelezési címe: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.  
 • E-mail cím hello@floraminiwash.com
 • Cégjegyzékszám: 01-09-356060
 • Adószám: 27901148-1-42
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • ügyvezető: Nyári Fruzsina
 • Tárhelyszolgáltató: RACKFOREST KFT.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.comFogalom-meghatározások

Felhasználó: Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a www.floraminiwash.com webolodal bármely szolgáltatását igénybe veszi. 

Felhasználó a www.floraminiwash.com Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével, elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit (továbbiakban: Felhasználó).

Termék: a  www.floraminiwash.com /weboldalon feltűntetett eszközök, termékek, szolgáltatások.

A Flora MiniGroup Szolgáltatásai / Tisztítás, Kölcsönzés, Webshopos értékesítés, Használt babakocsi értékesítés / tevékenységeinek leírása, használati feltételei:

1.Tisztítás

1.a/ Tevékenység leírása Tisztítás esetében

Szolgáltató babakocsik, gyermek autóülések, hordozók, mózesek illetve egyéb babaholmik tisztítását, fertőtlenítését vállalja Budapesten belül.

Tisztítási folyamat az alábbi munkafázisokat tartalmazza:

 • teljes szövet – úgymint: ülőfelület, kupola, kosár, lábtartó – átporszívózása;
 • levehető szövetelemek eltávolítása és tisztítása;
 • a teljes szövet tisztítása nedves kárpittisztítóval;
 • műanyag alkatrészek, váz, kerekek, tolókar tisztítása;
 • gőzgépes fertőtlenítés, azaz kórokozók elpusztítása gőzzel;
 • szárítás;
 • ózonos fertőtlenítés és steril csomagolás.

1.b/ Szolgáltatás megrendelése, szerződéskötés, elállás

Szolgáltató által kínált aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait a Szolgáltató honlapján feltüntetett árlista tartalmazza. Szolgáltató által történő el- és visszaszállítás esetén 72 óra alatt vállalja Szolgáltató a babakocsik, autósülések, hordozók, mózesek és egyéb babaholmik tisztítását – kivéve Megrendelővel egyeztetett szervizelés esetén.

Megrendelő által történő leadás és felvétel esetén. Megrendelő, a leadástól számított 72 órát követő három munkanapon belül kell elvigye a kitisztított babakocsit illetve tisztításra leadott egyéb babaholmit. Amennyiben ez nem valósul meg, napi díjat számolunk fel a tárolásra, melyről a rendelés visszagazoló e-mailben is tájékoztatást adtunk.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

A szolgáltatás megrendelése minden esetben online történik a Szolgáltató honlapján www.floraminiwash.com-on való bejelentkezéssel, illetve a jelen ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató  elfogadásával. Abban a nemvárt esetben, ha – pl. áramkimaradás miatt – Megrendelő személyesen kíván szerződést kötni, a fenti iratokat megismeri, elfogadja. A Megrendelő adatainak, illetve a tisztítandó tárgyakra vonatkozó információk – l. babakocsi típusa, részeinek megjelölése stb. – megadása lényeges feltételei a szerződés megkötésének, illetve az árképzésnek.

A fenti ismérvek megadását követően, a honlapon feltüntetett áraknak megfelelően elkészül a szolgáltatás árára vonatkozó kalkuláció, mely tartalmazza a honlapon külön feltüntetett szállítási költséget is.

A megrendelés beküldését megelőzően Megrendelő kiválasztja, hogy – a megadott lehetőségek szerint – milyen módon kívánja a tisztítandó tárgyakat átadni Szolgáltató részére – l. 5. fejezetben foglaltak.

Megrendelő és Szolgáltató között a szerződéses feltételek Megrendelő általi elfogadásával, illetve a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával létrejön a szerződés, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet Megrendelő részére. A szerződés a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésével lép hatályba.

A fizetési kötelezettség Megrendelő általi teljesítése akként értelmezendő, hogy a fogyasztónak minősülő[1] Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítését a 45/2001. (II.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 20. § (2) bekezdése szerinti, elállásra vonatkozó határidő lejárta előtt megkezdje. Fogyasztónak minősülő Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítését követően nem állhat el a szerződéstől.

Amennyiben fogyasztónak minősülő Megrendelő a fizetés teljesítése és a szerződés teljesítésének Szolgáltató általi megkezdése, azaz a tisztítandó tárgyak átvételének időpontja közti időszakban kíván elállni a szerződéstől, úgy azt a jelen ÁSZF 1. mellékletében található Elállási nyilatkozat kitöltésével teheti meg. Az elállási nyilatkozatot Szolgáltató hello@foraminiwash.com e-mail címére kell megküldeni a tárgyak átvételének időpontjáig. Szolgáltató a megfizetett ellenszolgáltatást az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszautalja fogyasztónak minősülő Megrendelő részére.

1.c/ Fizetési mód, visszaigazolás

A megrendelés feladását követően a Megrendelő áttér a Szolgáltató fizetési felületére.

A szolgáltatás fizetése két módon történhet:

 1. Átutalással, a MKB ban-nál vezetett 10101494-47402100-01005006 bankszámlaszámra.
 2. Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéssel. A fizetési felületet az OTP Mobil Kft. működteti, illetve – erre vonatkozóan, adatfeldolgozóként – kezeli azokat. 

Ezen fizetési mód használata esetén Megrendelő – jelen ÁSZF elfogadásával – tudomásul veszi, hogy a Lottirose Szolgáltató Kft. (székhely: 1174 Budapest, Risztics János utca 5/2. adatkezelő által a(z) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek  az OTP Mobil Kft adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Egyebekben Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója itt  olvasható.

A megrendelés rögzítését követő 24 órán belül Megrendelő egy automatikus visszaigazolást kap a megrendelésről, mely nem minősül az ajánlat elfogadásának.

A szolgáltatás összegének Szolgáltatóhoz 48 órán belül kell beérkeznie, amennyiben ez nem történik meg, a rendelést a Szolgáltató törli. A Szolgáltató megküldi a számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre az összeg beérkezése után 24 órán belül.

1.d/ Átvétel és átadás módja

A szolgáltatás tárgyát az alábbi két módon lehet eljuttatni Szolgáltatóhoz:

 1. Szolgáltató saját futárja megy el a tisztítandó tárgyakért a Megrendelő által megadott címre az előre egyeztetett időpontban, illetve viszi vissza ugyanazon címre azokat. Felvétel és visszaszállítás hétfőtől péntekig (hétköznap minden nap) 9.30 -16 óra között van. Megrendelő a honlapon, a megrendelés során tudja értelemszerűen kiválasztani a számára megfelelő időpontokat. Felek között további pontosításra telefonos egyeztetés útján kerülhet sor.
 1. Megrendelő személyesen adja le és veszi fel a tárgyakat a 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 37-39. címen.

 

Az átvett és elszállított tárgyak tisztítás előtti szakmai átvételére, illetve felülvizsgálatára az átvételkor, valamint a tisztítás megkezdésekor kerül sor. Ennek folyamán, a tárgyakon észlelt esetleges hibákat és/vagy a textilek tisztításának túlzott kockázatát Szolgáltató jelzi Megrendelőnek személyesen vagy telefonos egyeztetéssel. A baba kellékekről és észlelt hibákról minden esetben fotókat készítünk a tisztítás megkezdése előtt, melyeket megőrzünk ügyfél számmal ellátott rendszerünkben. Amennyiben a Megrendelő a tájékoztatást nem veszi tudomásul, Szolgáltató az érintett textilek tisztítását nem végzi el, a szolgáltatás teljesítésétől minden kártérítés és következmény nélkül jogosult elállni – a szolgáltatás árának visszatérítése mellett.

A szolgáltatás elvégzése után a babakellékek Megrendelőnek való átadásával, amennyiben a Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogást nem tesz, a szolgáltatás teljesítettnek minősül. A Megrendelő számára visszaadást követően felmerülő mennyiségi vagy minőségi kifogásokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, illetve nem tud vállalni

1.e/ Szolgáltató felelőssége, kártérítés

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a rábízott tárgyakat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

Szolgáltató vállalja, hogy az átvett tárgyak épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a   legoptimálisabb hőfokon végzi el.

Szolgáltató a szolgáltatás során mindig az átvett tárgyon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Szolgáltató irha bundazsák tisztítását nem vállalja.

A Megrendelők tájékoztatására közli Szolgáltató, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

Amennyiben Szolgáltató a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy Szolgáltató kártérítési, szavatossági felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

Amennyiben Szolgáltató a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol, akkor csak a Megrendelő telefonos vagy személyes, előzetes beleegyezésével indulhat a KRESZ-től eltérő tisztítás.

KRESZ hiányában a beadott tárgyon (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. Szolgáltató felelősséget ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy Szolgáltató a megrendelés teljesítése során súlyosan gondatlanul, vagy szándékosan kárt okozva járt el és a károkozás ennek a következménye.

Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba Szolgáltató érdekkörében, a tisztításra átadást követően merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást Szolgáltató végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel Szolgáltató a szavatossági igényt csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Szolgáltató azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), fennáll Szolgáltató kártérítési kötelezettsége. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha a tárgyat a Szolgáltató az átadástól számított két hónapon belül nem juttatta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő.

Ha a Szolgáltató képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

Szolgáltató nem vállal garanciát a gombokra, cipzárokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.). Szolgáltató penész esetén általános tisztítószert is alkalmazhat eljárása során. Általános penészölő szer használata esetén Szolgáltató az anyag színtartósságáért felelősséget nem vállal. Erre vonatkozó rizikóról, az ügyfelet szóban is tájékoztatja.

Amennyiben a termék szakszerű tisztítás ellenére sérült, például szövet szakadás, műanyag elem törése történt a Szolgáltató vállalja a javítási költséget maximum 30.000 Ft értékhatárig.

Megrongálódás esetén a Szolgáltató felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

 • A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott tárgyak,
 • Olyan tárgyak, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
 • A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró tárgyak

esetén

1.f/ Reklamációk

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szolgáltatónak és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Szolgáltató vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Szolgáltató szakembert kérhet fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő Szolgáltatót nem kötelezheti és Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és – amennyiben az nem támasztja alá Megrendelő állítását – vállalja a szakvélemény Szolgáltató részére történő visszatérítését.

A kitisztított babaholmik csomagolását mindig el kell távolítani és a kitisztított babaholmikat száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. Erről szóban és írásban is tájékoztatja az Megrendelőt a Szolgáltató. Amennyiben a csomagolást nem távolítja a Megrendelő, ezért penész alakul ki a tisztítás után, a szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben újabb tisztításra van szükség, a díját a Megrendelő köteles fizetni. 

Szolgáltató, a kitisztított babaholmik Megrendelő általi kézhezvételétől számított 24 órán túl reklamációt nem fogad el.

1.g/ Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

A babaholmik tisztításának elkészülését követően, a Szolgáltató a Megrendelőt telefonon tájékoztatja, hogy a termék átvehető. Ezt követően a Megrendelő 72 órán belül köteles átvenni a tiszta babakelléket. Amennyiben 72 órán túl vesz át, az extra napokra tárolási díjat számítunk fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Tárolási díj napi 500 Ft.

1.h/ Át nem vett áruk őrzése

A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Szolgáltató megőrizni az átvett tárgyakat. A 2 hónapos várakozás után a Szolgáltató a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja.

 

 1. Kölcsönzés,Bérlés 

2.a/ Tevékenység leírása Kölcsönzés esetében

Szolgáltató www.floraminiwash.com és www.floraminigroup.com   oldalon található termékek rövid távú kölcsönzését biztosítja , vállalja kézhez átadását személyesen a Szolgáltató telephelyén  vagy  Budapesten belüli kiszállítását meghatározott díj ellenében saját futár segítségével.

2.b/ Bérlés  menete

 1. Termékek kiválasztása: A főoldal menüsorában, kategóriákra bontva találhatóak a termékek, ahol különböző tulajdonságok és jellemzők alapján szűkítheti a Megrendelő a keresést, hogy a számára legmegfelelőbb terméket tudja kiválasztani. Szolgáltató ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.
 2. Termék bérlése: A megfelelő termék kiválasztása után a naptár funkcióban a Megrendelő kiválasztja a bérlés kezdeti- és vég dátumát. Abban az esetben foglalható egy termék, ha az adott időszakban a rendszer teljesen zöld, amennyiben a kiválasztott időpontban piros valamelyik nap, arra az időszakra a termék már más számára bérelve van, nem foglalható. Kérjük ilyenkor más időpont vagy helyettesítő termék választását.  

A bérlési időszak naptári napban értendő , nem 24 órában kerül felszámolásra.  Minden esetben minimum fizetendő díj, 2 napi bérleti díj. Abban az esetben, ha a kiválasztott időpont teljesen zöld  a rendszer automatikusan kiszámolja a bérlés díját. Amennyiben ez a Megrendelő számára megfelelő , a foglalás gombra kattintva a termék kosárba kerül.  Ha a Megrendelő, a kosár tartalmának megtekintése után nem szeretne további termékeket a kosár tartalmához adni, a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg Adatait (Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, valamint céges számla esetén adószám). Amennyiben a Megrendelő rendelkezik kuponkóddal, a lap tetején lehetősége van érvényesíteni azt.

 1. Ezt követően kiválasztja szállítási módot, illetve fizetési módot (ezen szolgáltatások költségei szintén bruttó árral vannak feltüntetve) majd a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. 

A jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a megrendelés Megrendelő részére történő elektronikus megküldésével („Megrendelés”) létrejön a szerződés, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet Felhasználó részére.

 1.  Miután a Megrendelő véglegesítette rendelését, a Megrendelő által  megadott e-mail címre a Szolgáltató, Felhasználó részére küld egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, a spam mappát kell ellenőrizni. Ha ott sem található a visszaigazoló e-mail, a rendszer nem fogadta el a megrendelést. 
 2. A foglalás csak abban az esetben válik véglegessé, ha a Megrendelő a megrendelés végösszegét teljes egészében kifizette  online vagy személyesen az üzletben. Amennyiben a  bérlés megrendelésétől számított 48 órán belül, az összeg nem kerül kiegyenlítésre , a foglalást töröljük a rendszerből , a termék újra foglalhatóvá válik.

2.c/ Fizetés 

A megrendelő a bérelt  termék ellenértékét ki kell egyenlítse, a foglalás csak ebben az esetben minősül érvényesnek.

 1. Online bankkártyás fizetéssel az OTP SimplePay rendszerén keresztül 
 2. Átutalással, a MKB Banknál vezetett 10101494-47402100-01005006 bankszámlaszámra.
 3. Az üzletben történő személyes bérlés esetén készpénzzel, valamint bankkártyás fizetési móddal is teljesülhet a fizetési kötelezettség. 
 4. A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Lottirose Kft. (1174.Budapest, Risztics János utca 5/2) adatkezelő által a www.floraminiwash.com és www.floraminigroup.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok, Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay

Lemondási feltételek:

A bérlési időszak megkezdését megelőző 72 órán belüli lemondás esetén , a bérleti díj 50%-a kerül felszámolásra. Az összegről online  kupont állít ki a Szolgáltató , mely összeg  a következő bérlés esetén 6 hónapon belül beváltható. Vagy az 50%-os bérletidíj visszafizetését is igényelheti a Megrendelő.

A bérlési időszak megkezdését megelőző 24 órán belüli lemondás esetén , a bérleti díj 100%-a kerül felszámolásra.

2.d/ Kaució, Felár,Biztosítás

 Minden esetben 40. 000 Ft vagy 100 EUR  kauciót köteles fizetni a Megrendelő a Szolgáltató számára készpénzben a babaholmi  átadásakor. Amennyiben a kaució valamilyen okból kifolyólag átutalással kerül kifizetésre a Megrendelő részéről, 500 forint kezelési díjat számolunk fel, és a visszautalásnál 48 óra türelmi időt kér a Szolgáltató.

A kaució átvételéről 3 példányos Átvételi elismervény készül, mely tartalmazza  az online megrendelés számát, a megrendelt termék +kiegészítő nevét, Leltári számát. A kaució összegét a megfelelő pénznemben, az átvétel dátumát ,valamint mindkét fél részéről aláírást. Az átvételi elismervény eredeti példánya a Megrendelőé ,másodpéldány  a kaució mellé kerül műanyag borítékban, harmadpéldány a tömbben marad. 

A kaució abban az esetben kerül visszafizetésre, ha a termék hibátlan, sérülésmentes állapotban hozzák vissza. Amennyiben funkcionálisan sérült a termék vagy a  használatot befolyásoló sérülés keletkezett rajta (szakadt huzat, törött bármely része, csavar elhagyás, patent leesés, tolókar bevonatának sérülése, övpánt/ kapaszkodó/esővédő vagy bármely + kiegészítő elhagyása nem visszahozatala ) a kaució 48 óráig, a termék bevizsgálása idejére letétben marad. Az esetleges javítási költséget, az elhagyott termék aktuális piaci árát minden esetben a Bérlő /Megrendelő köteles kifizetni ,vagy a kaució összegéből levonásra kerül. A javítási összegről a Szolgáltató köteles a Bérlőt 48 órán belül értesíteni . 

Amennyiben a termék használhatatlanná válik vagy elveszik a Bérlő köteles a termék aktuális piaci árát kifizetni 

Amennyiben a bérelt terméket határidőre nem hozzák vissza a plusz napok felszámolásra kerülnek. 

Felár kerül felszámításra, ha a terméket extra szennyezetten, ürülékkel, hányással hozzák vissza. Ennek összege a mindenkori tisztítási felár 50%-a . az összegről itt tájékozódhat: https://floraminiwash.com/megrendeles/ 

A termék bérlési időszak alatti elvesztése, idegen eltulajdonítás  esetén ugyan úgy kell eljárni, mint saját termék esetében. A rendőrségen, légitársaságnál  jelenteni kell, hogy eltűnt. Ebben az esetben a termék aktuális piaci árát kell megtérítenie a Bérlőnek a Szolgáltató felé. Biztosítást a termékre csak és kizárólag a Bérlő tud kötni a számára megfelelő biztosítóval.

 

2.e/ Átvétel  

 1. Személyes átvétel üzletünkben   1136 Bp., Hegedűs Gyula utca 37-39. szám alatt  nyitvatartási időn belül.                                             Nyitvatartás: hétfő-péntek: 10-18 óráig; szombat: 9-12 óráig.
 2. Budapesten belül, lehetőség van kiszállítást kérni oda-vissza útra meghatározott szállítási díj ellenében. Az aktuális szállítási összegről itt tájékozódhat www.floraminiwash.com / „szállítás és fizetés” A kiszállítás hétvégén szünetel , hétköznap 9:30- 16:00 között vehető igénybe.

A babakocsikat, babaholmikat  frissen tisztított és fertőtlenített állapotban adjuk át.

 

2.f/ Panaszkezelés

A Felhasználó a termékkel vagy a www.floraminiwash.com tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a hello@floraminiwash.com címen írásban teheti meg.

 1. Webshopos értékesítés

3.a/ Tevékenység leírása Webshopos értékesítés esetében

Szolgáltató http://floraminiwash.com/webshop/ oldalon található termékek megvásárlását biztosítja és vállalja országos kiszállítását meghatározott díj ellenében külsős cég segítségével. 

3.b/ Rendelés menete

1.Termékek kiválasztása: A főoldal menüsorában, kategóriákra bontva találhatóak a termékek, ahol különböző tulajdonságok és jellemzők alapján szűkítheti a Felhasználó a keresést, hogy a számára legmegfelelőbb terméket tudja kiválasztani. Szolgáltató ezen funkció adataival működő keresőszolgáltatásban megjelenő adatokért semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag tájékoztató jellegűek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

 1. Termékek összegyűjtése a „Kosárba”: http://floraminiwash.com/webshop/ oldalon található terméket a „Kosárba rakom” gombra kattintva gyűjtheti össze a Felhasználó. A kosár ikonra kattintva megtekintheti a vásárlásra összegyűjtött termékeit. Itt még van lehetőség van a termékeket törlésére, mennyiségek módosítására. Ebben a menüben tételesen láthatja a Felhasználó a kosarában lévő termékeket, a vásárlói ár feltüntetésével. Az “Összeg” ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
 2. Termékek megrendelése: Ha a felhasználó, a kosár tartalmának megtekintése után nem szeretne további termékeket a kosár tartalmához adni, a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg Adatait (Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím, valamint céges számla esetén adószám). Amennyiben a felhasználó rendelkezik kuponkóddal, a lap tetején lehetősége van érvényesíteni azt.

Ezt követően kiválasztja szállítási módot, illetve fizetési módot (ezen szolgáltatások költségei szintén bruttó árral vannak feltüntetve) majd a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

A megjelenített termékek kizárólag a webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

A jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a megrendelés Felhasználó részére történő elektronikus megküldésével („Megrendelés”) létrejön a szerződés, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet Felhasználó részére.

 1. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címre Szolgáltató, Felhasználó részére küld egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el a megrendelést.

 

3.c/ Fizetés menete

A megrendelő a kiszállítandó csomag ellenértékét kiegyenlítheti:   

 1. Online bankkártyás fizetéssel az OTP SimplePay rendszerén keresztül 
 2. Átutalással, a Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10101494-47402100-01005006 bankszámlaszámra.
 3. Személyes átvétel esetén készpénzben, valamint SumUp fizetési mód igénybevételével.

 

A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Lottirose Kft. (1174.Budapest, Risztics János utca 5/2) adatkezelő által a babakocsikozmetika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3.d/ Szállítás menete

 1. A szállítás történhet külsős futárcég (GLS) igénybevételével, a kosárban megjelölt díj megfizetésével
 2. Személyes átvétel az átvevő ponton. 

Cím: 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 37-39.

3.e/ Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számítottan a következő határidőn belül történik:

 1. személyes átvétel esetén: nyitvatartási időben azonnal megtörténik
 2. futárral történő szállítás esetén: a visszaigazolástól számított legfeljebb 5 munkanapon belül sor kerül a csomag postázására.

3.f/ Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében fogyasztó Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő az áru kézhezvételétől számított 14 nap.

Ha fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazóegyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1174 Budapest, Risztics János utca 5.2. , e-mail:hello@floraminiwash.com címre.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a megrendeléshez kapcsolódó fuvarozási költséget is.

 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A Felhasználó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított

14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Felhasználót terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi fogyasztó részére előnyösebb időpontot kell figyelembe venni.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg Felhasználót az elállási jog, olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiaci vállalkozás által nem befolyásolható, elállás jogának gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,

3.g/ Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés a 151/2003. Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A termék átadásának napjától 1 éves jótállási idő áll a Felhasználó rendelkezésére, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás csupán a 151/2003. Korm. rendelet mellékletében megjelölt termékek esetében áll fenn. A jótállásból eredő jogok a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a kézhezvételtől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

3.h/ Termék-és kellékszavatosság

 1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.i/ Panaszkezelés

A Felhasználó a termékkel vagy a www.floraminiwash.com tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 3.f pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

4.Használt babakocsi értékesítés

4.a/ Tevékenység leírása Használt babakocsi értékesítés esetében

 1. Megbízott, babakocsik – állagjavítást követő – értékesítését vállalja Megbízó megbízásából, nevében és felelősségére – a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
 2. Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Megbízott részére átadott babakocsi saját tulajdonát képezi.

 

4.b/ Szolgáltatás megrendelése, szerződéskötés

 1. Az értékesíteni kívánt babakocsit a Megbízó személyesen köteles bevinni a Megbízott telephelyére: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 37-39.
 2. Megbízott megvizsgálja a babakocsit, és amennyiben az átvétel,vétel mellett dönt, úgy – külön térítés ellenében – elvégzi a babakocsi tisztítását, állapotának szükség és lehetőség szerinti feljavítását. Megbízott indokolási kötelezettség nélkül jogosult visszautasítani a babakocsi értékesítés céljából történő átvételét.
 3. A megbízás szerinti értékesítés céljából átvett babakocsi értékesítési árát felek közösen alakítják ki akként, hogy Megbízó meghatározza a legalacsonyabb értékesítési árat. Amennyiben Megbízott a meghatározott árat nem tartja elfogadhatónak, jogosult elállni a szerződéstől, a babakocsit nem köteles átvenni.
 4. Megbízó tudomásul veszi, hogy az átvétel előfeltétele a 2. pontban meghatározott állagjavítási munkálatok Megbízott általi elvégzése, mely munkálatok díját Megbízó köteles előre megfizetni.

A tisztítás díját minden esetben köteles megfizetni a Megbízó, ezen felül sikeres értékesítés esetén 8% jutalékot vagy fix 7400 Ft-os értékesítési szolgáltatási díjat, amennyiben a termék nem került eladásra és a Megbízó az üzletből elviszi az eladni kívánt terméket.

 1. Amennyiben az eladni kívánt termékre érdeklődés 4 hétig nincs, a Megbízó és Megbízott konzultálnak, az ár csökkentéséről. Amennyiben a Megbízó az árat nem csökkenti, a Megbizott maxiumum további 1 hónapig tárolja és bonyolítja az eladás körüli teendőket. Amennyiben a továbbiakban sem csökkenti a Megbízó az árat, érdeklődés hiányában a terméket a Megbízott visszaadhatja.
 2. Maxium tárolási idő sikertelen eladás esetén 4 hónap.

A tisztítási folyamat az alábbi munkafázisokat tartalmazza:

 • teljes szövet – úgymint: ülőfelület, kupola, kosár, lábtartó – átporszívózása;
 • levehető szövetelemek eltávolítása és tisztítása;
 • a teljes szövet tisztítása nedves kárpittisztítóval;
 • műanyag alkatrészek, váz, kerekek, tolókar tisztítása;
 • gőzgépes fertőtlenítés, azaz kórokozók elpusztítása gőzzel;
 • szárítás;
 • ózonos fertőtlenítés és steril csomagolás.

 

 1. Megbízott vállalja, hogy a tisztított és – szükség esetén – javított babakocsit lefényképezi és a oldalon – a vételár feltüntetésével és a babakocsi leírásával – eladásra meghirdeti. Az adásvétel nem webshop útján történik.
 2. A babakocsi átvételét követően az állagjavítási munkálatok elvégzését, a fényképek és leírás honlapra történő feltöltését Megbízott 14 munkanapon belül vállalja elvégezni.
 3. Megbízó tudomásul veszi, hogy a babakocsi adásvételi szerződésének megkötéséig és annak birtokba adásáig a kárveszély továbbra is Megbízót terheli. Megbízott a babakocsira vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséig és a babakocsi birtokba adásáig annak gondos őrzésére köteles.

4.c/ Díjazás, elszámolás, költségek

 1. Megbízottat a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért díjazás illeti meg, fix 7400 Ft-os értékesítési szolgáltatási díjat számol fel vagy, eladás esetén 8%-os értékesítési jutalékot. Megbízott a babakocsira vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor válik jogosulttá a megbízás díjra.
 2. Felek közötti elszámolás az Eladói adatlapon meghatározott bruttó eladási ár alapján történik. A megbízási díj az értékesített babakocsi Megbízó által meghatározott bruttó eladási árának 8%-a.
 3. 3. A babakocsi bruttó eladási árát a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi elismervényen rögzítik a Felek.
 4. Megbízott köteles az értékesítésről – annak megtörténtét követő legfeljebb 5 munkanapon belül – értesíteni Megbízót az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen azzal, hogy felek az értékesítést követő legfeljebb 10 munkanapon belül kötelesek egymással elszámolni.

 

 1. A szerződés – nem értékesítéssel történő – megszűnése esetén a Felek kötelesek legkésőbb a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) munkanapon belül egymással elszámolni, az értékesítésre nem került babakocsit elismervény ellenében átadni-átvenni.
 2. A szerződés megszűnése esetén – függetlenül annak jogcímétől – a babakocsi elszállításának költsége az Megbízót terheli. Amennyiben a fenti határidőn belül a babakocsi nem kerül Megbízó által elszállításra, Megbízott – szerződés megszűnését követő – tárolási díj jogcímén jogosult ellentételezésre, melynek napidíja a minimális nettó értékesítési ár 2%-a. Amennyiben a tárolási díj összege eléri vagy meghaladja a nettó értékesítési árat, és Felek között egyéb írásos megállapodás nem jön létre az átadásra vonatkozóan, úgy Megbízott – beszámítás jogcímén – jogosult a babakocsi tulajdonjogára.

4.d/ A szerződés hatálya

 1. A Felek között az átvételtől számított 90 napig áll fenn a jogviszony.
 2. Felek az 1. pontban meghatározott időt – írásban, közös megegyezéssel, különös szerződési feltételkén – újabb 90 napra meghosszabbíthatják. A hosszabbítás akkor érvényes, ha az írásbeli – akár e-mail útján történt – megállapodás a 90. nap lejárta előtt keletkezett úgy, hogy azt mindkét fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli megállapodás jelen ÁSZF kiegészítő részét képezi.

4.e/ A szerződés megszűnése

 

 1. A szerződés annak teljesítésével, mindkét fél általi elszámolással szűnik meg elsődlegesen.
 2. A szerződés megszűnik 4.d pontok szerinti határidő elteltével akként, hogy Felek kötelesek egymással elszámolni.
 3. A szerződés megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek egymásnak további szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással szemben a megszűnést megelőzően teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A szerződés felbontásának kizárólag akkor van helye, ha a szerződéskötést megelőző állapot természetben helyreállítható.
 4. Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, 15 (tizenöt) napos felmondási idő mellett felmondani. A felmondás a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A szerződés egyoldalú felmondása esetén a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak és kötelesek egymással szemben a megszűnést megelőzően teljesített szolgáltatásokkal elszámolni, illetve – amennyiben értékesítés nem történt – Megbízott jogosult a 4.c/5. pontban meghatározott tárolási díj összegére.

 

 1. A szerződés felmondása esetén, a felmondási idő alatt Megbízott változatlan feltételek mellett jogosult a babakocsit értékesíteni. Az ezen időszak alatt értékesített babakocsi vonatkozásában a Megbízottat megilleti a bizományosi díj.
 2. A szerződés megszűnése esetén a Megbízó köteles 8 (nyolc) munkanapon belül, saját költségére elszállítani a babakocsit.

4.f/ Szerződésszegés

 1. Amennyiben jelen szerződésben foglalt, illetve jogszabályon alapuló kötelezettségét valamely fél súlyosan megsérti, és ezzel a sérelmet szenvedett fél teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a sérelmet szenvedett fél jogosult a szerződést a másik félhez intézett, egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben elektronikus levél útján történik a felmondás, az elektronikus levél kézhezvételének időpontja a megküldés időpontjával megegyezik.

4.f/ Vegyes rendelkezések

 1. Megbízott Megbízó megbízásából értékesíti a terméket – a Megbízó nevében és felelősségére.
 2. A személyes adatokat szerződés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Megbízott a www.floraminiwash.com oldal alatt található Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

 

A személyes adatkezelés szabályai

Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. Az adatok kezelésére vonatkozó információkat – mint azt már fent jeleztük – a Szolgáltató tartalmazza.

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

[1]A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint – fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;6Figyeljetek csak! Új átadóponttal bővültünk :-)
Kölcsönzői szolgáltatásunkat mostantól már úgy is igénybe vehetitek, hogy a terméket a reptérre kihelyezett átadóponton veszitek át, és utazásotok végeztével ott is adjátok le.
További információk itt!
 
 
Technikai okok miatt
2023.10.07-én szombaton
a boltunk csak 14:00-ig tart nyitva!
Megértéseteket előre is köszönjük.
Várunk szerettel a Flora Mini Group-nál!

Forgalmazott márkáink

Bugaboo, Stokke, Babyzen, Mountain Buggy, Phil and Teds, Cybex, Thule, Mamas and Papas, Bob, Besafe, Mutsy, GB, Nuna