General Terms and Conditions (GTC)

Unless otherwise agreed in writing, these General Terms and Conditions (hereinafter: GTC) apply to a https://www.floraminiwash.com/   to use the services offered by its operator, Lottirose Szolgáltató Kft. (hereinafter: Operator / Service Provider):

The use of the services, as well as the application and purchase on the website, can only be established by accepting the GTC. Contracts concluded on the basis of this document will not be registered, they will be concluded only in electronic form, they cannot be retrieved later, they will not qualify as a written contract. The GTC does not refer to a code of conduct in Hungarian, however, the contractor considers the XLVII. Act on the Prohibition of Unfair Consumer Practices. These GTC are continuously available and downloadable from the following website: www.floraminiwash.com

 1. Service provider information:
 • Lottirose Szolgáltató Kft.
 • Registered office / mailing address: 1174 Budapest, Risztics János utca 5. 2.  
 • Email address hello@floraminiwash.com
 • Company registration number: 01-09-356060
 • Tax number: 27901148-1-42
 • Registration body: Registry Court of the Metropolitan Court
 • Hosting provider: RACKFOREST KFT.
 • Headquarters of the hosting provider: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackforest.com

2. Tevékenység leírása

Szolgáltató babakocsik, gyermek autóülések,  hordozók, mózesek illetve egyéb babaholmik tisztítását, fertőtlenítését vállalja  Budapesten belül.

Tisztítási folyamat az alábbi munkafázisokat tartalmazza:

 • teljes szövet – úgymint: ülőfelület, kupola, kosár, lábtartó – átporszívózása;
 • levehető szövetelemek eltávolítása és tisztítása;
 • a teljes szövet tisztítása nedves kárpittisztítóval;
 • műanyag alkatrészek, váz, kerekek, tolókar tisztítása;
 • gőzgépes fertőtlenítés, azaz kórokozók elpusztítása gőzzel;
 • szárítás;
 • ózonos fertőtlenítés és steril csomagolás.

3. Szolgáltatás megrendelése, szerződéskötés, elállás

Szolgáltató által kínált aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait a Szolgáltató honlapján feltüntetett árlista tartalmazza. Szolgáltató által történő el- és visszaszállítás esetén 72 óra alatt vállalja Szolgáltató a babakocsik, autósülések, hordozók,  mózesek és egyéb babaholmik tisztítását – kivéve Megrendelővel egyeztetett szervizelés esetén. Megrendelő által történő leadás és felvétel esetén Megrendelő a leadástól számított 72 órát követő három munkanapon belül kell elvigye a kitisztított babakocsit illetve tisztításra leadott egyéb babaholmit.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket Szolgáltató kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

A szolgáltatás megrendelése minden esetben online történik a Szolgáltató honlapján www.floraminiwash.com-on való bejelentkezéssel, illetve a jelen ÁSZF és Privacy policy  elfogadásával. Abban a nemvárt esetben, ha – pl. áramkimaradás miatt – Megrendelő személyesen kíván szerződést kötni, a fenti iratokat megismeri, elfogadja. A Megrendelő adatainak, illetve a tisztítandó tárgyakra vonatkozó információk – l. babakocsi típusa, részeinek megjelölése stb. – megadása lényeges feltételei a szerződés megkötésének, illetve az árképzésnek.

A fenti ismérvek megadását követően, a honlapon feltüntetett áraknak megfelelően elkészül a szolgáltatás árára vonatkozó kalkuláció, mely tartalmazza a honlapon külön feltüntetett szállítási költséget is.

A megrendelés beküldését megelőzően Megrendelő kiválasztja, hogy – a megadott lehetőségek szerint – milyen módon kívánja a tisztítandó tárgyakat átadni Szolgáltató részére – l. 5. fejezetben foglaltak.

Megrendelő és Szolgáltató között a szerződéses feltételek Megrendelő általi elfogadásával, illetve a „Ezt választom”  gomb megnyomásával létrejön a szerződés, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet Megrendelő részére. A szerződés a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésével lép hatályba.

A fizetési kötelezettség Megrendelő általi teljesítése akként értelmezendő, hogy a fogyasztónak minősülő[1] Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítését a 45/2001. (II.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 20. § (2) bekezdése szerinti, elállásra vonatkozó határidő lejárta előtt megkezdje. Fogyasztónak minősülő Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítését követően nem állhat el a szerződéstől.

Amennyiben fogyasztónak minősülő Megrendelő a fizetés teljesítése és a szerződés teljesítésének Szolgáltató általi megkezdése, azaz a tisztítandó tárgyak átvételének időpontja közti időszakban kíván elállni a szerződéstől, úgy azt a jelen ÁSZF 1. mellékletében található Elállási nyilatkozat kitöltésével teheti meg. Az elállási nyilatkozatot Szolgáltató hello@foraminiwash.com e-mail címére kell megküldeni a tárgyak átvételének időpontjáig. Szolgáltató a megfizetett ellenszolgáltatást az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszautalja fogyasztónak minősülő Megrendelő részére.

 1. Fizetési mód, visszaigazolás

A megrendelés feladását követően a Megrendelő áttér a Szolgáltató fizetési felületére.

A szolgáltatás fizetése két módon történhet:

 1. Átutalással Szolgáltató Budapest Bank- nál vezetett 10101494-47402100-01005006-számlaszámára;
 2. Simple Pay rendszeren keresztül történő fizetéssel. A fizetési felületet az OTP Mobil Kft. működteti, illetve – erre vonatkozóan, adatfeldolgozóként – kezeli azokat.

Ezen fizetési mód használata esetén Megrendelő – jelen ÁSZF elfogadásával – tudomásul veszi, hogy a Lottirose Szolgáltató Kft. (székhely: 1174 Budapest, Risztics János utca 5/2. adatkezelő által a(z) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek  az OTP Mobil Kft adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Egyebekben Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója itt  olvasható.

A megrendelés rögzítését követő 24 órán  belül Megrendelő egy automatikus visszaigazolást kap a megrendelésről, mely nem minősül az ajánlat elfogadásának.

A szolgáltatás összegének Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 48 órán belül, de mindenképpen a szolgáltatás Szolgáltató általi megkezdését megelőzően, Szolgáltató megküldi a számlát a Megrendelő által megadott e-mail címre a megrendelés visszaigazolásával együttesen.

5. Átvétel és átadás módja

A szolgáltatás tárgyát az alábbi két módon lehet eljuttatni Szolgáltatóhoz:

 1. Szolgáltató saját futárja megy el a tisztítandó tárgyakért a Megrendelő által megadott címre az előre egyeztetett időpontban, illetve viszi vissza ugyanazon címre azokat. Felvétel és visszaszállítás hétfőtől péntekig (hétköznap minden nap) 9.30 -16 óra között van. Megrendelő a honlapon, a megrendelés során tudja értelemszerűen kiválasztani a számára megfelelő időpontokat. Felek között további pontosításra telefonos egyeztetés útján kerülhet sor.
 1. Megrendelő személyesen adja le és veszi fel a tárgyakat a 1136 Budapest Pannónia utca 33 címen.

Az átvétel és átadás a tárgyak átvizsgálása és megrendelési jegy ellenében történik. A megrendelési jegy átadása nem jelenti az átvett tárgyak szakszerű átvizsgálását.

Az átvett és elszállított tárgyak tisztítás előtti szakmai átvételére, illetve felülvizsgálatára az átvételkor kerül sor. Ennek folyamán, a tárgyakon észlelt esetleges hibákat és/vagy a textilek tisztításának túlzott kockázatát Szolgáltató jelzi Megrendelőnek, egy nyomtatványon rögzítve azt. Amennyiben a Megrendelő a tájékoztatást nem veszi tudomásul, Szolgáltató az érintett textilek tisztítását nem végzi el, a szolgáltatás teljesítésétől minden kártérítés és következmény nélkül jogosult elállni – a szolgáltatás árának visszatérítése mellett.

A szolgáltatás elvégzése után a textilek Megrendelőnek való átadásával, amennyiben a Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogást nem tesz, a szolgáltatás teljesítettnek minősül. A későbbiekben utólag felmerülő mennyiségi vagy minőségi kifogásokért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, illetve nem tud vállalni. Amennyiben a fenti átvételre elektronikus úton nem kerülhet sor, ugyanezen nyomtatvány papír alapon kerül kitöltére.

6. Szolgáltató felelőssége, kártérítés

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a rábízott tárgyakat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

Szolgáltató vállalja, hogy az átvett tárgyak épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a   legoptimálisabb hőfokon végzi el.

Szolgáltató a szolgáltatás során mindig az átvett tárgyon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

A Megrendelők tájékoztatására közli Szolgáltató, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

Amennyiben Szolgáltató a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy Szolgáltató kártérítési, szavatossági felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

Amennyiben Szolgáltató a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol, akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével indulhat a KRESZ-től eltérő tisztítás (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

Amennyiben nincs KRESZ a tárgyon (textílián), azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott tárgyon (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. Szolgáltató felelősséget ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy Szolgáltató a megrendelés teljesítése során súlyosan gondatlanul, vagy szándékosan kárt okozva járt el és a károkozás ennek a következménye.

Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba Szolgáltató érdekkörében, a tisztításra átadást követően merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást Szolgáltató végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel Szolgáltató a szavatossági igényt csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a Szolgáltató azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), fennáll Szolgáltató kártérítési kötelezettsége. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha a tárgyat a Szolgáltató az átadástól számított két hónapon belül nem juttatta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Szolgáltató felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő.

Ha a Szolgáltató képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

Szolgáltató nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.). Szolgáltató penész esetén általános tisztítószert is alkalmazhat eljárása során. Általános penészölő szer használata esetén Szolgáltató az anyag színtartósságáért felelősséget nem vállal.

A kártérítés célja a tárgyban a tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során Szolgáltató a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
 • 40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták.
 • 20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

Több részből álló tárgy esetén, amennyiben a nem károsult tárgy önmagában használható, az adott tárgyra Szolgáltató nem köteles kártérítést fizetni.

Megrongálódás esetén a Szolgáltató felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

 • A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott tárgyak,
 • Olyan tárgyak, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
 • A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró tárgyak

esetén

7. Reklamációk

A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Szolgáltatónak és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a Szolgáltató vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében Szolgáltató szakembert kérhet fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő Szolgáltatót nem kötelezheti és Szolgáltató a szakvélemény elkészíttetését ilyen esetben is csak akkor biztosítja a saját költségén, amennyiben a Megrendelő előzetesen, írásban nyilatkozik arról, hogy azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, és – amennyiben az nem támasztja alá Megrendelő állítását – vállalja a szakvélemény Szolgáltató részére történő visszatérítését.

8.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

A vállalási határidőt az árlista tartalmazza. Szolgáltató a vállalási határidő napját követő 4. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Tárolási díj napi  500 Ft.

9. Át nem vett áruk őrzése

A szolgáltatás elkészültétől számított 2 hónapig köteles a Szolgáltató megőrizni az átvett tárgyakat. A 2 hónapos várakozás után a Szolgáltató a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja.

10. A személyes adatkezelés szabályai

Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. Az adatok kezelésére vonatkozó információkat – mint azt már fent jeleztük – a Szolgáltató tartalmazza.

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

[1]A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint – fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;6

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le egy akcióról sem és elsőként értesülj újdonságainkról!